Inspirasi

Pola Pikir

Random Kata Mutiara

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. — (QS.2:155), Al Quran

Pengembangan Diri

Sukses